آشنایی با مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار

images16.jpg

 
آشانایی با مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار: 

در تقویم آموزشی و پژوهشی منتشر شده از سوی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار درخصوص مشاوران مجاز حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار ، این چنین توضیح داده شده :
در اجرای بخشی از فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اهداف برنامه پنجم توسعه و گسترش خصوصی سازی ، همچنین عزم دولت محترم مبنی بر کوچک سازی پیکره دولت و تبدیل دولت عامل به دولت سیاستگذار ، برنامه ریز و ناظر و با عنایت به بازنگری اساسی و بنیادین در آئین نامه قبلی توسط این مرکز و تصویب آئین نامه جدید مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی توسط شورای عالی حفاظت فنی به تاریخ ۱۳۸۶/۴/۶ و تهیه دستورالعمل اجرایی و فراهم شدن بستر قانونی لازم ، مقرر شد بخشی از خدمات ایمنی و آموزشی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به اشخاص حقیقی توانمند تفویض شود تا علاوه بر ایجاد اشتغال مولد در سطح کشور و توسعه سرمایه انسانی و دانش پایه و تخصصی ، زمینه رشد اقتصاد ملی ، ارتقاء و کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع انسانی افزایش رقابت پذیری در اقتصاد و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی فراهم گردد .
در پی برگزاری سه دوره آزمون برای مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در مجموع ۱۵۲۸ پروانه صلاحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی برای ۷۱۵ نفر صادر گردیده است که این گروه از متخصصان در موسسات و کارخانجات و کارگاههای صنایع سراسر کشور مشغول به خدمات رسانی میباشند .
آئین نامه نحوه تشخیص و تایید مشاور فنی و خدمات ایمنی :
این آئین نامه در چهار فصل و ۱۵ ماده و ۲ تبصره در جلسه نهایی مورخ
۱۳۷۵/۵/۳۰شورایعالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ ۱۳۷۵/۹/۱۰ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است . درفصل اول کلیات و مواد یک ، دو و سه این آئین نامه در توضیح نوشته شده است :
ماده یک : در اجرای بخشی از فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار اجازه داده می شود که جهت تامین حفاظت فنی کارگاه ها و به منظور مشاوره فنی و ارائه خدمات ایمنی براساس این آئین نامه به متقاضیان مشاوره فنی و خدمات ایمنی پروانه صلاحیت اعطا نماید .
ماده دو : مشاور فنی و خدمات ایمنی به منظور بررسی شرایط و سنجش عوامل محیط کار ، ایمنی ، پیشگیری و اطفاء حریق آموزش ایمنی و ارائه راه حل های فنی جهت کاهش حوادث و بیماریهای کار ناشی از کار فعالیت مینمایند .
ماده سه : اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند به امر مشاوره فنی و خدمات ایمنی مبادرت ورزند که از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار با رعایت مفاد این آئین نامه پروانه صلاحیت و تایید تحصیل نمایند .
جایگاه علمی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی کاردر خانواده بزرگ مدیریت ریسک:
از آنجائیکه در فراگرد اجرایی مدیریت ریسک اشخاص حقیقی و حقوقی با دانش و مهارت های مختلف به ارائه خدمات میپردازند و « کارگروه آموزش و مشاوره مدیریت اریکه تجارت » در راستای ارائه خدمات «ارزیابی ریسک» به متقاضیان این خدمات ، با این اشخاص متخصص دربخش ایمنی و بهداشت دارای تعامل و همکاری میباشند لذا آشنایی و ارتباط مستمر با ایشان که هر کدام بخشی از خدمات سیستم کلی «مدیریت ریسک» را ارائه میدهند ازجمله اهداف و فعالیتهای اصلی می باشد . ازاینرو مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار ، که بخشی از مجموعه بزرگ ارائه کنندگان خدمات در خانواده بزرگ مدیریت ریسک میباشند ، از جمله اشخاصی هستند که در اولویت همکاری و تعامل با گروه ATA «کارگروه آموزش و مشاوره مدیریت اریکه تجارت» قرار دارند .
خدمات ارزشمندی که این مشاورین محترم به بنگاه های اقتصادی ، صنعتی  ارائه میدهند بطور جامع در راستای حذف و کاهش حداکثری ریسک ها در محیط کار قرار دارد و خوشبختانه از جمله فعالیت هایی است که خدمات گروه ATA برآموزش و اطلاع رسانی آنها متمرکز میباشد و خدمات مشاوران محترم حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار عبارتست از :
۱-    آموزش ایمنی عمومی
۲-    تست و شارژ کپسولهای آتش نشانی
۳-    طراحی و نصب سیستمهای اعلام و اطفای حریق
۴-    ایمنی ساختمان
۵-    ایمنی برق
۶-    ایمنی معدن
۷-    ایمنی دیگهای بخار و ظروف تحت فشار
۸-    ارائه راه حل ها و سیستم های ایمنی در محیط کار
۹-    بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور شیمیایی
۱۰-  بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی
همانطوریکه در رئوس خدمات این گروه از مشاورین فرهیخته کشورمان نقش با اهمیت خدمات ایشان در شناسایی و ارائه راه حل جهت مقابله با انواع خطرات و نکات ایمنی نهفته است برای کارگروه ATA در حوزه آموزش و مشاوره برقراری ارتباط و همکاری دو سویه با این گروه از مشاوران کشور جای بسی افتخار خواهد بود و بدینوسیله ، این متخصصین محترم را به برقراری ارتباط و ایجاد همکاری متقابل در حوزه آموزش و مشاوره ارزیابی و انتقال اصولی ریسک ها به حاملان آنها (صندوق ها و شرکت های بیمه ) دعوت مینمائیم .

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

کافه پلی تحلیل بازی بازی پلی استیشن سینما فیلم خارجی فیلم ایرانی