تقویم آموزشی

      

تقویم آموزشی سال ۱۳۹۵ مدرسه بیمه

توجه: صفحه ثبتنام کارگاه ها ۳۰ روز قبل از تاریخ اعلام شده فعال میشود

۲۴ اردیبهشت کارگاه آموزش تکنیک های مالیات نویسی (برگزارشد)
۲۷ اردیبهشت کارگاه آموزش بازاریابی اینترنتی (منتقل شد)
۷خرداد کارگاه آموزش تکنیک های مالیات نویسی (برگزارشد)
۲۳  تیر بازاریابی در شبکه های اجتماعی (برگزار شد)
هرماه از ۱۵ مرداد کارگاه آموزش فروش بیمه عمر (درحال ثبتنام)
۲۹مرداد کارگاه آموزش تکنیک های کنترل استرس (برگزار شد)
پایدارسازی فروش بیمه های عمر (متناسب باتغییرات جدید بیمه عمز) (منتقل شد)
 ۱۲شهریور بازاریابی تلفنی (منتقل شد)
۱۷شهریور کارگاه عملی ارزیابی خسارت خودرو (برگزار شد)
۱۸ شهریور کارگاه آموزش ارزیابی خسارت خودروهای سنگین (برگزار شد)
۲۸ مهرماه دوره جامع بیمه های مسئولیت (فنی، بازاریابی) (برگزار شد)
۳۰مهر دوره جامع بیمه های مهندسی (برگزار شد)
۳آذر بازاریابی بیمه های عمر استاد امامی (برگزار شد)
۲۱ آبان کارگاه آموزش دوره جامع خسارت مهندسی (برگزار شد)
۱۰ دی تحلیل فیلم زندگی نامه استیو جابز (حمید امامی) (برگزار شد )
۱۸بهمن دوره آموزش فروش حرفه ای بیمه عمر رفیت تکمیل)
پیش ثبتنام اقساطی دوره ۲ روزه تکنیکهای پیشرفته مذاکره سازمانی ۱۶ساعت آموزش تخصصی(درحال ثبتنام)
پیش ثبتنام دوره ۱۶ساعته تکنیکهای پیشرفته مذاکره سازمانی (درحال ثبتنام)
۶ اسفند دوره جامع بیمه های مسئولیت (فنی، بازاریابی) (درحال ثبتنام)
۱۷ اسفند جلسه دوم دوره فروش حرفه ای بیمه عمر

 

 

 

تقویم آموزشی سال ۱۳۹۴ مدرسه بیمه دوستانی که علاقه مند به اطلاع از برنامه های آموزش بیمه هستند میتوانند دراین قسمت از زمان دقیق کلاس ها اطلاع پیدا کنند کلاس ک
Starts: 01/01/2016 12:30 pm
Duration:
تهران مدرسه بیمه
تهران مدرسه بیمه, آموزش بیمه
IR
تقویم آموزش بیمه
تقویم آموزشی سال ۱۳۹۵ مدرسه بیمه دوستانی که علاقه مند به اطلاع از برنامه های آموزش بیمه هستند میتوانند دراین قسمت از زمان دقیق کلاس ها اطلاع پیدا کنند کلاس ک
Starts: 01/01/2016 12:30 pm
Duration:
تهران مدرسه بیمه
تهران مدرسه بیمه, آموزش بیمه
IR