مالیات_ارزش_افزوده_بیمه_عمر

تقویم آموزشی

      

تقویم آموزشی سال ۱۳۹۶ مدرسه بیمه

توجه: صفحه ثبتنام کارگاه ها ۳۰ روز قبل از تاریخ اعلام شده فعال میشود

۲۰ اردیبهشت کارگاه آموزش تکنیک های مالیات نویسی
۱۴و۱۵ تیر دوره ۱۶ساعته تکنیکهای پیشرفته مذاکره سازمانی (درحال ثبتنام)
۲۶تیر دوره آموزش فروش حرفه ای بیمه عمر
۲۰مرداد کارگاه آموزش فروش بیمه عمر استاد امامی
۲۵مرداد دوره آموزش فروش حرفه ای بیمه عمر
۲۷شهریور کارگاه عملی ارزیابی خسارت خودروسبک
۳۱ شهریور کارگاه آموزش ارزیابی خسارت خودروهای سنگین
 ۲۸مهر کارگاه آموزش دوره جامع خسارت مهندسی
۲۲ آبان دوره جامع بیمه های مهندسی (دوره پیشرفته)
۲۴ آبان دوره آموزش ارزیابی ریسک (بیمه آتش سوزی)
۲۲آذر ماه بازاریابی بیمه آتش سوزی با نگرش فنی
۲۴آذر ماه دوره جامع بازاریابی بیمه های مسئولیت (فنی، بازاریابی)
۲۲ دی ماه ارزیابی خسارت مسئولیت
۲۹ دی ماه دوره جامع زبان بدن
۱۸ بهمن ارزیابی خسارت خودرو (جانی)
۲۷بهمن کارگاه آموزش تکنیک های مالیات نویسی
۷ اسفند دوره فروش حرفه ای بیمه عمر
۱۱  اسفند دوره جامع بیمه های مسئولیت (فنی، بازاریابی)

 

 

 

تقویم آموزشی سال ۱۳۹۴ مدرسه بیمه دوستانی که علاقه مند به اطلاع از برنامه های آموزش بیمه هستند میتوانند دراین قسمت از زمان دقیق کلاس ها اطلاع پیدا کنند کلاس ک
Starts: 01/01/2016 12:30 pm
Duration:
تهران مدرسه بیمه
تهران مدرسه بیمه, آموزش بیمه
IR
تقویم آموزش بیمه
تقویم آموزشی سال ۱۳۹۵ مدرسه بیمه دوستانی که علاقه مند به اطلاع از برنامه های آموزش بیمه هستند میتوانند دراین قسمت از زمان دقیق کلاس ها اطلاع پیدا کنند کلاس ک
Starts: 01/01/2016 12:30 pm
Duration:
تهران مدرسه بیمه
تهران مدرسه بیمه, آموزش بیمه
IR