داستان خسارات ساختگی

تقلب در خسارت بیمه

داستان خسارات ساختگی

بر طبق آمار جهانی حدود ۱۰درصد از ادعاهای خسارت بیمه ای تقلب آمیز هستند در این صورت با برآورد مجموع حق بیمه های صادره در کل صنعت و با فرض اینکه حدود ۱۰درصد از خسارات پرداختی می تواند مربوط به ادعاهای متقلبانه باشد ، می توان به یک برآورد کلی از میزان تقلبات دست یافت./اما رقم ده درصدی ادعای خسارات متقلبانه با توجه به شواهد و قراینی که در ایران وجود دارد برای صنعت بیمه کشور رقم خوش بینانه ای محسوب می شود چرا که براورهای شهودی نشان می دهد نسبت تقلب در بیمه کشور احتمالا بیشتر از ١٠ درصد است و حتی به گواه برخی شرکتهای بیمه این شاخص تا ۳۰ درصد هم می رسد.

به گزارش ریسک نیوز،اگر چه که تا کنون برخی مقام های مسوول در صنعت بیمه به افزایش تقلبات و تخلفات در بازار هشدار داده اند اما تا کنون از طریق مراجع ذیربط آمار رسمی میزان این تخلفات انتشار نیافته است.
چندی پیش بود که امیر صفری ، رئیس پژوهشکده بیمه ، در گفتگو با رسانه ها از روند افزایشی تخلفات در صنعت بیمه خبر داد و به ذکر چند مورد رایج از تخلفات و تقلبات پرداخت.
به گفته وی عدم ارایه اطلاعات کامل و شفاف در زمان خرید بیمه نامه و تخطی از مفاد ۱۰ تا ۱۹ قانون بیمه از عمده ترین تخلفاتی است که در صنعت بیمه رخ می دهد.
وی همچنین اغراق در میزان خسارت وارده از سوی اشخاص یا شرکت بیمه و برخی تخلفاتی که عمدتا از سوی نمانیدگان انجام می شود را از موارد رایج ایجاد تخلف معرفی می کند.
رئیس پژوهشکده بیمه می افزاید: آنچه که مشخص است غالب تخلفات بر حسب تعداد در حوزه بیمه‌های شخص ثالث و درمان صورت می گیرد.
اما انچنان که از برخی اظهار نظر های مسوولین ذیربط و نهاد حاکمیتی بر می آید تا کنون امار جامع و کاملی از میزان تخلفات در صنعت بیمه تهیه نشده این د رحالی است که دسترسی به امار جهت ارایه راهکار برای کاهش تخلفات و تقلبات لازم است.
در این راستا یک مقام مسئول نیز به ریسک نیوز اعلام کرد هنوز آمار رسمی از میزان خسارات و تقلب های صنعت بیمه در دست نیست ؛اما ذبرخی از شرکتها در قالب پروژه هایی به این امر پرداخته اند.
اگرچه که به باور بسیاری بررسی پیشینه تخلفات انجام شده در صنعت بیمه حاکی از آن است که هنوز به این مساله به عنوان یک دغدغه نگاه نشده و حتی تعداد تحقیقات و مقالات انجام شده و نگاشته شده بسیار اندک است همین امر سبب شده برآورد مشخصی از میران تقلبات و تخلفات وجود نداشته باشد.
علی صلاحی نژاد عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه و بهروز آرمان مهر ، پژوهش گر بیمه ای در کتاب نگاهی به تخلف و تقلب در صنعت بیمه اذعان می دارند ، به منظور کسب چشم انداز کلی از وضعیت تقلب و تخلف در صنعت بیمه ایران این امار را می توان به صورت کلی با آمار جهانی برآورد کرد.
بر طبق آمار جهانی حدود ۱۰درصد از ادعاهای خسارت بیمه ای تقلب آمیز هستند در این صورت با برآورد مجموع حق بیمه های صادره در کل صنعت و با فرض اینکه حدود ۱۰درصد از خسارات پرداختی می تواند مربوط به ادعاهای متقلبانه باشد ، می توان به یک برآورد کلی از میزان تقلبات دست یافت.
در این کتاب آمده است ، به طور مثال در سال ۹۲ مجموع حق بیمه های صادره در کل صنعت حدودا ۱۶۵۰۰۰میلیارد ریال و مجموع کل خسارات پرداختی در کلیه رشته ها تقریبا برابر با ۱۰۶۰۰۰ میلیارد ریال اعلام شده با فرض اینکه حدود ۱۰ درصد ادعای خسارات بیمه ای متقلبانه است مجموع تقلبات بیمه ای در این سال رقمی بالغ بر ۱۰۶۰۰ میلیارد ریال تخمین زده می شود.
اما رقم ده درصدی ادعای خسارات متقلبانه که در کتاب مذکور به عنوان نرم جهانی معرفی شده با توجه به شواهد و قراینی که در ایران وجود دارد برای صنعت بیمه کشور رقم خوش بینانه ای محسوب می شود چرا که براورهای شهودی نشان می دهد نسبت تقلب در بیمه کشور احتمالا بیشتر از ١٠ درصد است. و حتی به گواه برخی شرکتهای بیمه این شاخص تا ۳۰ درصد هم می رسد.
اما آنچه که مسلم است ، اظهار نظر در رابطه با تعداد پرونده های خسارت جعلی و تقلب ها در صنعت بیمه کشور دشوار است ، بر اساس مصاحبه های صورت گرفته با بیمه گذاران بالغ بر ۵۰ درصد بیمه گذاران تغییرات برای تحت پوشش قراردادن خسارت را امری قابل قبول عنوان نمودند و حتی این امر در نقاط مختلف کشور فراز و فرود دارد.
علاوه براینکه رشته ثالث سهم بالایی در پرتفوی بازار بیمه ایران داراست و از آنجا که این رشته بیمه ای نسبت به سایرین مناسب ترین رشته برای تقلب و تخلف است ، این امر به تنهایی می تواند بر بالا بودن تخلفات در بازار بیمه ایران نسبت به نرم جهانی حکایت کند.
بر اساس این گزارش ، شاید بتوان گفت اصلی ترین عامل ادعای خسارات به صورت متقلبانه ناتوانی ارزیابان خسارت در شناسایی موارد متقلبانه به دلیل فقدان تجربه و دانش کافی و همچنین سهل انگاری بیمه گران و تعیین مشارکت در منافع در برخی رشته های بیمه ای با درصد کم می باشد که افزایش اعمال متقلبانه را شدت می بخشد.
تا کنون در جهان اقدامات گوناگونی جهت پیشگیری از تقلب و تخلف صورت گرفته است مانند تشکیل موسسات مقابله با کلاهبرداری و ارتقاء زیر ساختهای فناوری اطلاعات جهت جلوگیری از تقلبات اما در ایران به دلیل مبهم بودن میزان تخلفات و فقدان انگیزه کافی از سوی نهادهای حاکمیتی کمتر راههای پیشگیرانه ظهور یافته اگر چه که انتظار می رود با تکمیل سامانه سنهاب این امر تحقق یابد.
پیش ازین نعمتی ، مدیر کل فناوری اطلاعات بیمه مرکزی در پاسخ به سوال ریسک نیوز تصریح کرد:از نیمه دوم سال ۹۵ کسب و کار شرکتهای بیمه به کد یکتا وابسته می شود و تنها پس از تایید بیمه مرکزی ، بیمه نامه صادر می شودکه پیش بینی می شود از بسیاری از اتفاقات مانند عدم ذخیره گیری برای خسارات معوق و همچنین تقلبات و تخلفات کاسته شود چرا که “درلحظه” نظارت صورت می پذیرد.
به گفته وی با تطابق اطلاعات ارسالی از سوی شرکت بیمه قبل از صدور خودبخود از بسیاری از تخلفات ، تقلبات ،عدم ذخیره گیری و مشکلات پیشگیری می شود .
به گفته نعمتی این طرح به صورت پایلوت در چهار شرکت بیمه اجرایی شده است .
نعمتی تصریح کرد : این طرح با رشته شخص ثالث اغاز شده و به زودی به سایر رشته های بیمه ای نیز تسری خواهد یافت.
نکته دیگری که طی روزهای اخیر مطرح می گردد این است که با اجرای قانون جدید شخص ثالث ، با استفاده از گپ موجود در سیستم صدور شرکتها ، بیمه نامه های فاقد سابقه عدم خسارت را به دارای سابقه عدم خسارت تبدیل می کنند.
در این راستا برای جلوگیری از تخلف و تقلب در صورت اتصال اطلاعات سامانه سنهاب ( عدم خسارت) به سامانه صدور شرکتها این مشکل بر طرف می گردد.
اگرچه که تقلبات و تخلفات صنعت بیمه تنها به رشته ثالث و در زمینه ادعا برای خسارات تقلبی منتهی نمی شود و گستره تقلبات در بازار بیمه را باید به اندازه تمام رشته های بیمه ای در نظر گرفت علاوه بر اینکه در کنار این عوال خسارات ساختگی را هم باید اضافه کرد.
به هر روی به نظر می رسد پیش از یافتن راهکارهای پیشگیرانه از تقلب باید نسبت به برآورد نسبی از میران تقلبات و تخلفات در صنعت بیمه اقدام گردد که دسترسی به آمار نبازمند داشتن اطلاعات و داده های کافی است این در حالی است که با وجود پیاده سازی و تکمیل سامانه سنهاب ، این انتظار می رود که این مهم تحقق یابد و به مرور انبار داده های ارزشمند از اطلاعات بیمه گری تهیه شود.

منبع: ریسک نیوز

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

کافه پلی تحلیل بازی بازی پلی استیشن سینما فیلم خارجی فیلم ایرانی