مقالات بازاریابی

چگونه یک فروشنده خوب باشیم

چگونه یک فروشنده خوب باشیم کتاب ها و فیلم های زیادی در رابطه با اینکه چطور فروشندهای خـوب بـاشـیم وجود دارد. اما مشکل اینجاست که اکثر ایـن کـتاب ها مسـئله را از دیـدگـاه بسیار باریک بینانه ای بررسی می کنند. فروش […]

بیشتر

روانشناسی فروش   

همۀ ما می دانیم که بازاریابی و فروش با یک مقولۀ بسیار مهم تحت عنوان برقراری ارتباط سروکار دارد. منظورم از همۀ ما تمامی کارآفرینانی است که چه در بازاریابی شبکه ای فعالیت می کنند چه روی اینترنت به بازاریابی […]

بیشتر
آموزش بازاریابی تلفنی

اصول بازاریابی تلفنی

اصول بازاریابی تلفنی یکی از تاکتیک های مهم متقاعد کردن مشتریان آگاه امروزی که حق انتخاب آنان به علت گسترش رقابت، پیوسته روبه افزایش است، ترویج (PROMOTION) است که خود از پنج ابزار تبلیغات، پیشبرد فروش، روابط عمومی، فروش شخصی و […]

بیشتر
صفحه 3 از 3123